ζαχαρένιος

ζαχαρένιος
-α, -ο
1. κατασκευασμένος από ζάχαρη, ζαχαράτος
2. μτφ. γοητευτικός, ευχάριστος, γλυκός.
επίρρ...
ζαχαρένια
με γλυκό τρόπο, γλυκά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ζάχαρη + κατάλ. -ένιος (πρβλ. μαστιχ-ένιος, σοκολατ-ένιος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ζαχαρένιος, -ια, -ιο — 1. φτιαγμένος από ζάχαρη: Έφερε στα παιδιά ζαχαρένια κουκλάκια. 2. μτφ., γλυκός: Ζαχαρένια χείλη …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ζάχαρη — Κοινή ονομασία για τη σακχαρόζη, οργανική ένωση του τύπου C12Η22Ο12 που υπάρχει άφθονη στο ζαχαροκάλαμο και στα τεύτλα, από τα οποία γίνεται η βιομηχανική παρασκευή της. Είναι ένας δισακχαρίτης ο οποίος σχηματίζεται από ένα μόριο γλυκόζης και ένα …   Dictionary of Greek

  • -ένιος — α, ο 1. κατάληξη επιθέτων που σημαίνει ότι το προσδιοριζόμενο από το επίθετο αποτελείται από την ύλη που δηλώνει το επίθετο π.χ. μεταξένιος, σιδερένιος, ατσαλένιος κ.λπ. 2. δηλώνει ότι το πρόσωπο ή πράγμα που προσδιορίζεται από το επίθετο έχει… …   Dictionary of Greek

  • ζαχαρωτός — ή, ό 1. κατασκευασμένος από ζάχαρη, ζαχαρένιος 2. το ουδ. ως ουσ. το ζαχαρωτό γλύκισμα από ζάχαρη, ζαχαράτο 3. το θηλ. ως ουσ. η ζαχαρωτή η ευρωτίαση, αρρώστια τού μεταξοσκώληκα. [ΕΤΥΜΟΛ. < ζαχαρώνω. Η λ. μαρτυρείται από το 1856 στο… …   Dictionary of Greek

  • σακχάρινος — η, ο, Ν κατασκευασμένος από ζάχαρη, ζαχαρένιος. [ΕΤΥΜΟΛ. < σάκχαρη + κατάλ. ινος (πρβλ. λίθ ινος). Η λ. μαρτυρείται από το 1835 στο Λεξικόν Νεοελληνικής Διαλέκτου τού Σκ. Δ. Βυζαντίου] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”